Projecten

Hieronder vindt u een overzicht van mijn klanten met daarbij de projecten en rollen, en als u op de bedrijfsnaam klikt de activiteiten.
Door het kiezen van één van de onderstaande sectoren kunt u de opdrachten selecteren die ik in die sector heb gedaan.
.

Royal Friesland Campina Bouwen Supply Chain Academy Interim manager
 • Ondersteunen van competentie ontwikkeling in de Supply Chain (alle RFC fabrieken)
 • Verbeteren van het Leidershapsprogramma binnen  Supply Chain
 • Bouwen van de Supply Chain Academy: zowel het aanbod als de infrastructuur en User Experience
Stedin Bedrijfsschool Innoveren van Leren en Ontwikkelen Interim manager / coach
 • Coachen/ondersteunen van de opleidingsadviseurs bij het innoveren van leren
 • Ontwerp en ontwikkeling van innovatieve leertrajecten.
Cofra Holding AG Coachen high-potentials van de familie Brenninkmeijer Interim manager/coach
 • Coaching the family high-potentials in their personal and professional development towards ownership of the business portfolio
 • Development of an operational HR reporting system
 • Development of a Toolkit for leadership development
 • Re-design of the development curriculum and supportive tools
 • Re-design and maintenance of the training program portal
 • Managing relevant supplier relationships
Royal Philips Philips University / Marketing Excellence Academy Programma manager

Philips University Marketing Excellence Academy

 • wereldwijd optimaliseren van de marketing performance door het (her)ontwerpen van marketing trainingen, het marketing Certificeringsprogramma en het Performance Support Portal
 • optimaliseren en uitrollen van wereldwijde marketing programma’s
 • professionaliseren/kwalificeren van de marketing community (wereldwijd ± 3800 marketeers)
 • bouwen en onderhouden van een wereldwijde trainerspool
 • ontwerpen en ontwikkelen van interventies voor het transformatieprogramma binnen Consumer Care
 • bijdragen aan de ontwikkeling van de Philips University en coaching van collega’s
Darling Ingredients International leiderschapsontwikkeling Talentmanager
 • samen met MT definiëren van kerncompetenties en kernwaarden
 • ontwikkelen en toepassen van een leiderschapsassessment en voorselectie van deelnemers voor leiderschapsprogramma
 • samen met TIAS/Tilburg University ontwikkelen en uitrollen internationaal Leiderschapsprogramma
 • ontwerpen internationaal Traineeship
ABN AMRO bank Leerraamwerk voor Enabling Functions en Customer Service Centers HRD business partner / Programma manager

Learning & Development Enabling Functions

 • Ondersteunen van stakeholders bij leer- en ontwikkel vraagstukken
 • integratie van leeraanbod Customer Service Centers in het leeraanbod voor lokale banken
 • herinrichten van de toegang tot het LMS
 • ontwerpen en uitrollen van diverse leer-/ontwikkel programma’s
 • inkoop van interventies en bijbehorend contract management
 • bijdragen aan de professionalisering van de afdeling L&D en coaching collega’s
Rabobank Learning Center Talent Development programma’s Programma manager
 • ondersteunen van stakeholders bij leer- en ontwikkel vraagstukken
 • definiëren van project charters en managen van projectopdrachten
 • aansturen/realiseren van diverse Talent Development Programma’s.
 • programma management van diverse leertrajecten (financieel, commercieel, systeemtechnisch)
 • ontwikkelen en implementeren van veranderingstrajecten voor banken
 • interim-projectmanagement
 • integreren vernieuwende leerconcepten (digitale leeromgevingen, Jammer/twitter, leerplatforms)
ProRail Verkeersleiding Opleidingen Invoeren programma management Programma manager / plv manager
 • invoeren van programmamanagement
 • managen van het team Opleiders en Opleidingskundigen
 • implementeren nieuwe positionering afdeling Opleidingen
 • herontwerp opleiding voor treindienstleiders
 • onderhandelingen over en aankoop van 3 nieuwe simulaties (€ 500.000,- p. stuk)
ACTO Informatisering Commerciële- en HR- strategie HR business partner / adviseur
 • opstellen commerciële functieprofielen
 • ontwikkelen /adviseren commerciële –  en HR strategie
ANOZ Verzekeringen Marketing en Services strategie ANOZ Verzekeringen
 • Onderzoek naar/advies over de rol van winkels in de marketing- en servicestrategie.
Audax / Audax Logistics HR strategie HR business partner
 • ontwikkelen HR visie en beleid op het gebied van leeftijdsbewust personeelsbeleid, deeltijdarbeid, in-door-uitstroom, en variabel belonen
 • implementatie van personeelsmanagement binnen Audax Logistics
BBA (nu Veolia) Leerraamwerk klantenservice Adviseur
 • strategie/beleid voor de klantenservice
 • verbeteringstraject binnen de klantenservice
 • ontwikkelen en implementeren leerraamwerk voor (nieuwe) medewerkers
Belastingdienst Automatiseringscentrum Opleidingsbeleid Coach
 • Coachen Hoofd Opleidingen.
Bloemenveiling Aalsmeer / VBN L&D visie en -strategie HR / HRD business partner
 • Ontwikkelen van HR-visie en – strategie, HRD-beleid en HRD-jaarplan.
Centraal Nederland (nu Connexxion) Opleidingsbeleid Projectmanager / consultant
 • Ontwikkelen van een opleidingsbeleidsplan.
Ericsson Telecommunicatie L&D visie en -strategie Programma manager
 • ontwikkelen L&D visie en beleid
 • ontwikkelen opleidingsscenario’s voor het 2e GSM-net (Vodafone)
IgloMora Groep L&D visie en -strategie HR/HRD business partner
 • ontwikkelen HR-visie, HRD-beleid en HRD-jaarplan
 • professionalisering van de HR-functie
 • invoering werken in en met zelfsturende teams
Interpolis Ontwikkelen leertraject Projectmanager / coach
 • ontwikkelen zelfstudiepakketten voor medewerkers van lokale Rabobanken.
 • coaching assurantiemedewerkers van lokale Rabobanken
KTO Opleidingsadvies Adviseur / projectmanager
 • adviseren van klanten met leervraagstukken
Kruisvereniging Mark en Maasmond Strategie Bestuurder
 • Bestuurslid en voorzitter
De Lage Landen Communicatie strategie Projectmanager
 • voorstel voor verbeterde externe informatievoorziening
 • ontwikkelen blauwdruk voor Tarievenboek en RaboWeb
 • redigeren en plaatsen van teksten voor Tarievenboek en RaboWeb
NS Opleidingen / NS Goederen Ontwikkelen leertraject Projectmanager
 • ontwikkelen en uitrollen leertraject nieuw goederenplanningssysteem
 • ontwikkelen managementgame ten behoeve van de opleiding
Rabobank Nederland / P&O Duaal leren Projectmanager
 • Ontwikkelen en uitrollen HEAO duaal traject i.s.m. diverse hogescholen en lokale banken.
Rabobank Nederland / Aangesloten banken Instroomtraject Projectmanager
 • Ontwikkelen en implementeren van een instroomtraject voor bedrijvenadviseurs van lokale Rabobanken
Randstad Uitzendbureau Ontwikkeltraject voor uitzendkrachten en langdurig werklozen Projectmanager
 • i.s.m. sociale partners ontwikkelen en implementeren van een opleidingssysteem voor langdurig werkloze
 • Ontwikkelen en implementeren van een landelijk uniform opleidingssysteem voor uitzendkrachten (administratief/secretarieel, technisch, horeca, gezondheidszorg)
 • Intercedente en plv vestigingsmanager
RINO Groep Leiderschapsontwikkeling Projectmanager
 • Ontwikkelen en uitrollen managementleergang t.b.v. de ambulante en semi-murale geestelijke gezondheidszorg (AGGZ).
 • Ontwikkelen  managementgame voor managementteams in de AGGZ
Schoevers Opleidingen Certificering Projectmanager
 • HBO-certificering van de secretariële opleidingen
 • Ontwikkelen opleidingsaanbod t.b.v. een mobiliteitsplan ministerie
Schuitema L&D strategie Coach
 • Coaching Hoofd Opleidingen
SROOA Bijscholing AA’s Projectmanager

Ontwikkelen en uitrollen bijscholingstraject voor Accountant Administratieconsulenten.

Streekvervoer ZWN (nu Connexxion) Training Ondernemingsraad Trainer

Ontwikkelen en geven van een 2-daagse training interviewtechnieken voor OR-leden.

Thuisbasis Brabant Startup / zorgcoöperatie Vz Raad van Toezicht / coach
 • Coaching Raad van Bestuur gedurende alle fasen van startup tot winstgevende onderneming op gebied van strategie, inrichting organisatie, groei scenario’s, organisatie ontwikkeling en kwaliteit
Transavia Airlines Ontwikkelen leertraject Projectmanager / consultant
 • Ontwikkelen en implementeren leertraject voor nieuw crewplanningssysteem
 • Selectie, organisatie en integratie van een managementgame t.b.v planners
VSN Groep (nu Connexxion) Opleidingsbeleid/tools Projectmanager
 • ontwikkelen en implementeren van diverse bedrijfstakbrede leertrajecten
 • ontwikkelen cognitief cursuspakket t.b.v. agressiebestrijding in het OV
 • ontwikkelen en uitrollen van diverse leertrajecten en hulpmiddelen in het kader van Sociale Veiligheid in het OV
Waterschap Brabantse Delta Algemene vergadering Bestuurslid

Voorheen Hoogheemraadschap van West Brabant

 • lid Algemene Vergadering Hoogheemraadschap
 • lid overgangsbestuur van Hoogheemraadschap naar Waterschap
 • voorzitter van de fractie Ingezetenen
Zorggroep West en Midden Brabant (Thebe) Strategie RvT/RvA
 • Lid Raad van Toezicht
 • Voorzitter Raad van Advies