Projecten

Hieronder vindt u een overzicht van mijn klanten met daarbij de projecten en rollen, en als u op de bedrijfsnaam klikt de activiteiten.
Door het kiezen van één van de onderstaande sectoren kunt u de opdrachten selecteren die ik in die sector heb gedaan.
.

Leadership & Talent Development Consultant / programmamanager
 • Ontwikkelen van een visie op talent en bijbehorende talentproposities met als resultaat een gedragen visie en talentproposities
 • Onderzoek doen naar een mogelijk ABN AMRO leiderschapsmodel met als resultaat antwoord op de vraag ‘willen we een leiderschapsmodel? Gaat ons dat helpen? Hoe zou dat model eruit kunnen zien?
Bouwen Supply Chain Academy Interimmanager
 • Ondersteunen van competentie ontwikkeling in de Supply Chain (alle RFC fabrieken)
 • Verbeteren van het Leidershapsprogramma binnen  Supply Chain
 • Bouwen van de Supply Chain Academy: zowel het aanbod als de infrastructuur en User Experience
Innoveren van Leren en Ontwikkelen Interim manager / coach
 • Coachen/ondersteunen van de opleidingsadviseurs bij het innoveren van leren
 • Ontwerp en ontwikkeling van innovatieve leertrajecten.
Family HR: Coachen high-potentials Interim manager/coach
 • Coachen van jonge Brenninkmeijer high-potentials in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling naar eigenaarschap van de bedrijfsportfolio
 • Herinrichten van operationele HR-rapportages
 • Ontwikkelen van een Toolkit gericht op leiderschapsontwikkeling
 • Herontwerpen van het programma-curriculum en ondersteunende tools
 • Herontwerpen en onderhouden van het programma-portal
 • Managen van inkoop en leveranciers contracten
Philips University / Marketing Excellence Academy Programmamanager

Philips University Marketing Excellence Academy

 • wereldwijd optimaliseren van de marketing performance door het (her)ontwerpen van marketing trainingen, het marketing Certificeringsprogramma en het Performance Support Portal
 • optimaliseren en uitrollen van wereldwijde marketing programma’s
 • professionaliseren/kwalificeren van de marketing community (wereldwijd ± 3800 marketeers)
 • bouwen en onderhouden van een wereldwijde trainerspool
 • ontwerpen en ontwikkelen van interventies voor het transformatieprogramma binnen Consumer Care
 • bijdragen aan de ontwikkeling van de Philips University en coaching van collega’s
Leiderschapsontwikkeling Talentmanager
 • samen met MT definiëren van kerncompetenties en kernwaarden
 • ontwikkelen en toepassen van een leiderschapsassessment en voorselectie van deelnemers voor leiderschapsprogramma
 • samen met TIAS/Tilburg University ontwikkelen en uitrollen internationaal Leiderschapsprogramma
 • ontwerpen internationaal Traineeship
Ontwikkelen leerraamwerk HRD business partner / Programmamanager

Learning & Development Enabling Functions

 • Ondersteunen van stakeholders bij leer- en ontwikkel vraagstukken
 • integratie van leeraanbod Customer Service Centers in het leeraanbod voor lokale banken
 • herinrichten van de toegang tot het LMS
 • ontwerpen en uitrollen van diverse leer-/ontwikkel programma’s
 • inkoop van interventies en bijbehorend contract management
 • bijdragen aan de professionalisering van de afdeling L&D en coaching collega’s
Talent Development Programmamanager
 • ondersteunen van stakeholders bij leer- en ontwikkel vraagstukken
 • definiëren van project charters en managen van projectopdrachten
 • aansturen/realiseren van diverse Talent Development Programma’s.
 • programma management van diverse leertrajecten (financieel, commercieel, systeemtechnisch)
 • ontwikkelen en implementeren van veranderingstrajecten voor banken
 • interim-projectmanagement
 • integreren vernieuwende leerconcepten (digitale leeromgevingen, Jammer/twitter, leerplatforms)
Verkeersleiding Opleidingen Programmamanager / plv manager
 • invoeren van programmamanagement
 • managen van het team Opleiders en Opleidingskundigen
 • implementeren nieuwe positionering afdeling Opleidingen
 • herontwerp opleiding voor treindienstleiders
 • onderhandelingen over en aankoop van 3 nieuwe simulaties (€ 500.000,- p. stuk)
IgloMora: L&D visie en -strategie HR/HRD business partner
 • ontwikkelen HR-visie, HRD-beleid en HRD-jaarplan
 • professionalisering van de HR-functie
 • invoering werken in en met zelfsturende teams
Ontwikkelen leertraject Projectmanager / coach
 • ontwikkelen zelfstudiepakketten voor medewerkers van lokale Rabobanken.
 • coaching assurantiemedewerkers van lokale Rabobanken
Ontwikkelen leertraject NS Goederen Projectmanager
 • ontwikkelen en uitrollen leertraject nieuw goederenplanningssysteem
 • ontwikkelen managementgame ten behoeve van de opleiding
Ontwikkelen leertraject Projectmanager / consultant
 • Ontwikkelen en implementeren leertraject voor nieuw crewplanningssysteem
 • Selectie, organisatie en integratie van een managementgame t.b.v planners
L&D visie en -strategie Programmamanager
 • ontwikkelen L&D visie en beleid
 • ontwikkelen opleidingsscenario’s voor het 2e GSM-net (Vodafone)
Startup / zorgcoöperatie Vz Raad van Toezicht / coach
 • Coaching Raad van Bestuur gedurende alle fasen van startup tot winstgevende onderneming op gebied van strategie, inrichting organisatie, groei scenario’s, organisatie ontwikkeling en kwaliteit
Strategie Lid Onderwijs AdviesRaad
 • Ondersteunen/adviseren van de directie van Avans Deeltijd op het gebied van Strategie, Beleid en Executie.
Opleidingsbeleid Projectmanager / consultant
 • Ontwikkelen van een opleidingsbeleidsplan.
Duaal leren Projectmanager
 • Ontwikkelen en uitrollen HEAO duaal traject i.s.m. diverse hogescholen en lokale banken.
HR strategie HR business partner
 • ontwikkelen HR visie en beleid op het gebied van leeftijdsbewust personeelsbeleid, deeltijdarbeid, in-door-uitstroom, en variabel belonen
 • implementatie van personeelsmanagement binnen Audax Logistics
L&D strategie Coach
 • Coaching Hoofd Opleidingen
Communicatie strategie Projectmanager
 • voorstel voor verbeterde externe informatievoorziening
 • ontwikkelen blauwdruk voor Tarievenboek en RaboWeb
 • redigeren en plaatsen van teksten voor Tarievenboek en RaboWeb
Ontwikkelen leerraamwerk Projectmanager
 • i.s.m. sociale partners ontwikkelen en implementeren van een opleidingssysteem voor langdurig werkloze
 • Ontwikkelen en implementeren van een landelijk uniform opleidingssysteem voor uitzendkrachten (administratief/secretarieel, technisch, horeca, gezondheidszorg)
 • Intercedente en plv vestigingsmanager
Opleidingsbeleid Coach
 • Coachen Hoofd Opleidingen.
Certificering 2-jarige HBO Projectmanager
 • HBO-certificering van de secretariële opleidingen
 • Ontwikkelen opleidingsaanbod t.b.v. een mobiliteitsplan ministerie
Marketing en Services strategie ANOZ Verzekeringen
 • Onderzoek naar/advies over de rol van winkels in de marketing- en servicestrategie.
Training Ondernemingsraad Trainer

Ontwikkelen en geven van een 2-daagse training interviewtechnieken voor OR-leden.

L&D visie en -strategie HR / HRD business partner
 • Ontwikkelen van HR-visie en – strategie, HRD-beleid en HRD-jaarplan.
Instroomtraject Projectmanager
 • Ontwikkelen en implementeren van een instroomtraject voor bedrijvenadviseurs van lokale Rabobanken
HRM Opleiding Docent
 • Docent HR modules
Commerciële- en HR- strategie HR business partner / adviseur
 • opstellen commerciële functieprofielen
 • ontwikkelen /adviseren commerciële –  en HR strategie
Opleidingsbeleid/tools Projectmanager
 • ontwikkelen en implementeren van diverse bedrijfstakbrede leertrajecten
 • ontwikkelen cognitief cursuspakket t.b.v. agressiebestrijding in het OV
 • ontwikkelen en uitrollen van diverse leertrajecten en hulpmiddelen in het kader van Sociale Veiligheid in het OV
Leiderschapsontwikkeling Projectmanager
 • Ontwikkelen en uitrollen managementleergang t.b.v. de ambulante en semi-murale geestelijke gezondheidszorg (AGGZ).
 • Ontwikkelen  managementgame voor managementteams in de AGGZ
Strategie Raad van Toezicht / Raad van Advies
 • Lid Raad van Toezicht
 • Voorzitter Raad van Advies
Leerraamwerk klantenservice Adviseur
 • strategie/beleid voor de klantenservice
 • verbeteringstraject binnen de klantenservice
 • ontwikkelen en implementeren leerraamwerk voor (nieuwe) medewerkers
Opleidingsadvies Adviseur / projectmanager
 • adviseren van klanten met leervraagstukken
Strategie Bestuurder
 • Bestuurslid en voorzitter
Algemene vergadering Bestuurslid

Voorheen Hoogheemraadschap van West Brabant

 • lid Algemene Vergadering Hoogheemraadschap
 • lid overgangsbestuur van Hoogheemraadschap naar Waterschap
 • voorzitter van de fractie Ingezetenen
Bijscholing AA’s Projectmanager

Ontwikkelen en uitrollen bijscholingstraject voor Accountant Administratieconsulenten.