Projecten

Hieronder vindt u een overzicht van mijn klanten met daarbij de projecten en rollen, en als u op de bedrijfsnaam klikt de activiteiten. Door het kiezen van één van de onderstaande sectoren kunt u de opdrachten selecteren die ik in die sector heb gedaan. .

Verkeersleiding Opleidingen Programmamanager / plv manager
 • invoeren van programmamanagement
 • managen van het team Opleiders en Opleidingskundigen
 • implementeren nieuwe positionering afdeling Opleidingen
 • herontwerp opleiding voor treindienstleiders
 • onderhandelingen over en aankoop van 3 nieuwe simulaties (€ 500.000,- p. stuk)
Opleidingsbeleid Projectmanager / consultant
 • Ontwikkelen van een opleidingsbeleidsplan.
Ontwikkelen leertraject NS Goederen Projectmanager
 • ontwikkelen en uitrollen leertraject nieuw goederenplanningssysteem
 • ontwikkelen managementgame ten behoeve van de opleiding
Training Ondernemingsraad Trainer

Ontwikkelen en geven van een 2-daagse training interviewtechnieken voor OR-leden.

Ontwikkelen leertraject Projectmanager / consultant
 • Ontwikkelen en implementeren leertraject voor nieuw crewplanningssysteem
 • Selectie, organisatie en integratie van een managementgame t.b.v planners
Opleidingsbeleid/tools Projectmanager
 • ontwikkelen en implementeren van diverse bedrijfstakbrede leertrajecten
 • ontwikkelen cognitief cursuspakket t.b.v. agressiebestrijding in het OV
 • ontwikkelen en uitrollen van diverse leertrajecten en hulpmiddelen in het kader van Sociale Veiligheid in het OV
Leerraamwerk klantenservice Adviseur
 • strategie/beleid voor de klantenservice
 • verbeteringstraject binnen de klantenservice
 • ontwikkelen en implementeren leerraamwerk voor (nieuwe) medewerkers