Projecten

Hieronder vindt u een overzicht van mijn klanten met daarbij de projecten en rollen, en als u op de bedrijfsnaam klikt de activiteiten. Door het kiezen van één van de onderstaande sectoren kunt u de opdrachten selecteren die ik in die sector heb gedaan. .

Leadership & Talent Development Consultant / programmamanager
 • Ontwikkelen van een visie op talent en bijbehorende talentproposities met als resultaat een gedragen visie en talentproposities
 • Onderzoek doen naar een mogelijk ABN AMRO leiderschapsmodel met als resultaat antwoord op de vraag ‘willen we een leiderschapsmodel? Gaat ons dat helpen? Hoe zou dat model eruit kunnen zien?
Ontwikkelen leerraamwerk HRD business partner / Programmamanager

Learning & Development Enabling Functions

 • Ondersteunen van stakeholders bij leer- en ontwikkel vraagstukken
 • integratie van leeraanbod Customer Service Centers in het leeraanbod voor lokale banken
 • herinrichten van de toegang tot het LMS
 • ontwerpen en uitrollen van diverse leer-/ontwikkel programma’s
 • inkoop van interventies en bijbehorend contract management
 • bijdragen aan de professionalisering van de afdeling L&D en coaching collega’s
Talent Development Programmamanager
 • ondersteunen van stakeholders bij leer- en ontwikkel vraagstukken
 • definiëren van project charters en managen van projectopdrachten
 • aansturen/realiseren van diverse Talent Development Programma’s.
 • programma management van diverse leertrajecten (financieel, commercieel, systeemtechnisch)
 • ontwikkelen en implementeren van veranderingstrajecten voor banken
 • interim-projectmanagement
 • integreren vernieuwende leerconcepten (digitale leeromgevingen, Jammer/twitter, leerplatforms)
Ontwikkelen leertraject Projectmanager / coach
 • ontwikkelen zelfstudiepakketten voor medewerkers van lokale Rabobanken.
 • coaching assurantiemedewerkers van lokale Rabobanken
Communicatie strategie Projectmanager
 • voorstel voor verbeterde externe informatievoorziening
 • ontwikkelen blauwdruk voor Tarievenboek en RaboWeb
 • redigeren en plaatsen van teksten voor Tarievenboek en RaboWeb
Duaal leren Projectmanager
 • Ontwikkelen en uitrollen HEAO duaal traject i.s.m. diverse hogescholen en lokale banken.
Marketing en Services strategie ANOZ Verzekeringen
 • Onderzoek naar/advies over de rol van winkels in de marketing- en servicestrategie.
Instroomtraject Projectmanager
 • Ontwikkelen en implementeren van een instroomtraject voor bedrijvenadviseurs van lokale Rabobanken