Wat ik doe

Professionele L&D professionals

Alles staat en valt met de juiste L&D professionals. Maar hebt u die ook?

  • Welke competenties zijn er nodig om uitvoering te geven aan de L&D doelen en L&D activiteiten? Beschikken uw L&D professionals over deze competenties? Zo niet hoe ontwikkel je ze dan?
  • Hoe gaan de professionals om met veranderingen in het leerlandschap en veranderende eisen vanuit de organisatie?
  • Sluiten de functieprofielen en taken aan bij de huidige en toekomstige situatie? Zo niet, hoe zouden ze er dan wél uit kunnen zien en waar zou de focus moeten liggen?
  • Hoe houd je de L&D community betrokken bij ontwikkelingen? En hoe maak je ze ambassadeurs van L&D en HR?


Benieuwd hoe professioneel uw L&D medewerkers zijn? Neem contact met mij op.